Wat is TREC?


TREC is een zeer veelzijdige discipline binnen de paardensport!


TREC is de afkorting van ‘Techniques de Randonnée Equestre de Compétition’ oftewel trektochten rijden in competitief verband. De discipline is ontstaan in Frankrijk (1985) - vandaar de vele Franse termen - als test voor ruitertoeristen die zonder gids trektochten wilden maken. Onderlinge rijscholen gingen met elkaar competities aan waaruit uiteindelijk wedstrijden ontstonden.

De discipline is bij uitstek geschikt om de band tussen ruiter en paard te testen op een competitieve manier, in een aangename sfeer. Een goed uithoudingsvermogen en behendigheid van het paard komen hierbij van pas. Ook het oriëntatievermogen van de ruiter, een goede dressuurbasis en het kunnen nemen van enkele sprongen en natuurhindernissen zijn zeer belangrijk. Maar bovenal zijn een goede communicatie tussen ruiter en paard onontbeerlijk wil je goed scoren in een TREC-wedstrijd! 


TREC-wedstrijden worden over 1 of 2 dagen gehouden, en er zijn verschillende categorieën: 

T1 : Ontdekkingsniveau (mag in team gereden worden)
T2 : Ontdekkingsniveau competitie en kwalificatieniveau voor T3 (mag in team gereden worden)
T3 : Competitieniveau en kwalificatie voor T4 (mag in team gereden worden)
T4 : Internationale wedstrijden (individueel en landenteams, altijd individueel gereden)         


Interessant om weten: er worden NOOIT GELDPRIJZEN gegeven maar wel bekers of naturaprijzen voor ruiter én … paard. Dit zorgt er mede voor dat elke TREC-wedstrijd verloopt in een gemoedelijke sfeer waarbij iedereen elkaar steunt. 


Een wedstrijd bestaat uit drie verschillende onderdelen:

POR

Parcours d'Orientation et de Régularité

De POR is een oriëntatierit van ca. 20-45km, die je alleen of samen met iemand in team kan rijden. Je krijgt bij de start 20 minuten de tijd om een stafkaart over te tekenen, waarna je vertrekt voor de rit. Tijdens de rit is het belangrijk dat je de opgegeven snelheden aanhoudt, en je kan controleposten tegenkomen onderweg waarbij het van belang is om correct aan te komen op de post. Goed kaartlezen, een vlotte oriëntatie en een goede uithouding zijn dus erg nuttig bij de POR! Dit onderdeel staat op 240 punten.

MA

Maîtrise d'Allures

Dit is de gangenbeheersingsproef: over een baan van 100-150 meter ga je eerst zo traag mogelijk galopperen, om vervolgens terug te keren in een zo vlot mogelijke stap. Hierbij wordt getest hoe goed je je paard dressuurmatig kan rijden en zijn gangen kan controleren. Van zodra je paard zijn gang verliest heb je geen punten voor deze proef. De MA staat op twee maal 30 punten.

PTV

Parcours en Terrain Varié

Dit is een rit doorheen een afwisselend parcours over velden/manegeterrein/bos waarbij je onderweg allerlei natuurlijke hindernissen tegenkomt. Het is de bedoeling dat je deze hindernissen uitvoert zoals gespecificeerd. Bepaalde hindernissen worden aan de hand uitgevoerd, anderen te paard. Enkele voorbeelden zijn: water doorgaan, een poort open en dicht doen, een boomstam springen of een acht op één hand rijden. De communicatie en het vertrouwen tussen jezelf en je paard worden hier uitvoerig getest. Elke hindernis staat op 10 punten en kan afzonderlijk geweigerd worden als je ze niet wil doen.

Meer info over TREC, de reglementen, voorwaarden om deel te nemen aan wedstrijden en specifieke omschrijvingen van alle PTV-hindernissen kan je hieronder vinden: